Yaman Ambulans Sağlık hizmetleri ve ilk yardım hizmetlerinin planlandığı ve uygulandığı sağlık birimleridir. Belirtilen ve Kuruldukları yerlere göre farklı türde sağlık hizmetlerini yerine getiren revirlerin, alışveriş merkezleri (AVM), toplu konutlar, okullarda ve şantiyelerde hizmetlerini sağlamaktayız.

Görevlendilecek Özel Ambulans personelin branşına veya iş yerinin talepleri doğrultusunda değişkenlik gösteren revir hizmeti kurulumu yapılmaktadır.